Veelgestelde vragen

Waarom infiltratie en buffering via buffer- en infiltratieblokken?

✔ efficiënt en prijsbewust (geringe plaatsingskost want geen extra graafkosten of grondbank nodig)
✔ hoog dragend vermogen, hoge druksterkte
✔ oppervlakte-afwerking naar keuze: geen visueel impact op de omgevingsaanleg
✔ gravitair en waterpas systeem
✔ geen mechanische technieken nodig
✔ bespreking, berekening en ondersteuning op eenvoudige vraag

Hoe ziet de opbouw van een buffer- en infiltratieblok eruit?

Lengte:  220 /218 mm
Breedte:  110 /110 mm
Hoogte:  220/218 mm
Stuks per m²:  41 stuks/m²
Plaatsing:  Handmatig
Buffering:  80 liter
Diagonalen:  niet van toepassing
Slijtagebestendigheid:  ≤ 23 mm
Glij/slipweerstand:  op aanvraag
Breuklast:  ≥ 250 N/mm splijtlengte
Weersbestendigheid:  minimale wateropslorping = 6.0%

Hulp bij invullen aanstiplijst & downloads bestekteksten

Watertoets-assistentie

Ga naar Webtoepassing Watertoets indien u eerst de inleidende verklaring wil doornemen, of ga meteen naar het Watertoets Instrument .

Om de watertoets in te vullen hebt u de volgende gegevens nodig:

Buffercapaciteit:
Fluvio® buffer- en infiltratie blok: 80 l/m²
Infiltratieoppervlakte:
Fluvio® buffer- en infiltratie blok: minimum 15 m²/100m² verharding, afhankelijk van hoogte en opbouw infiltratieveld.

Hoe worden buffer- en infiltratieblokken geplaatst?

HET FLUVIO® STAPPENPLAN

  1. Bouw de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond op in functie van de Verordening hemelwater en de toepassing.
  2. Plaats de bufferblok als deel van de fundering met waterdoorlatende geotextiel en straatlaag (geotextiel tussen eindlaag, straatlaag en bufferblok).
  3. Sluit dakafvoer, filter of toezichtsysteem, overloop regenwaterput en noodoverloop aan op de bufferblokken.
  4. Plaats de afwerkingstoplaag.