Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem Ook bij hoog grondwater, en zelfs bij moeilijk infiltreerbare gronden!

Eenvoudig én economisch

  • Onderfunderen

  • Verharden,

  • Infiltreren,

  • Bufferen

Een extra parking aanleggen hoeft niet langer uw omgevingsvergunning in het gedrang te brengen. Integendeel: Een nieuwe parking kan uw watertoets zelfs positief beïnvloeden door bijvoorbeeld tegelijk dakwater op te vangen ZONDER enige bijkomende kosten of graafwerken of enige andere voorzieningen!

 

Tot 30% op uw volgend project besparen én watervriendelijk bouwen/verbouwen?

De parking of verharding bij uw private en openbare projecten gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks (dak)-water op te vangen?

Ja dit kan!  

Het unieke én eenvoudige Fluvio® infiltratie- en buffersysteem is de ideale oplossing.

BUFFERBLOKKEN – TYPE 80

een bufferende- en infiltrerende blok met holte met een eindlaag naar keuze

FLUVIO®

Regenwater-infiltratie én buffering voor al uw publieke- en privé-projecten

Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem is perfect toepasbaar bij de aanleg van:

•pleinen
•speelplaatsen
•parkeerplaatsen
•bedrijfswegen en opslagterreinen
•utiliteitswegen
•voetpaden en fietspaden
•privéopritten en -terrassen
•pechstroken
•wegcategorie III, straten met niet-repetitief verkeer
•onder industriegebouwen
•holle wegen
•Ook bij moeilijk doorlaatbare gronden!

Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

 

Efficiënt

 

Ecologisch, zeer lage voetafdruk bij productie en recyclage

Eenvoudig inspecteerbaar

Efficiënt bij hoog grondwater

 

Grote horizontale buffercapaciteit: bevordert de snelle en natuurlijke infiltratie, geen plasvorming

Integratie van verharding, infiltratie en buffering in één systeem

Vermijd onveilige alternatieven

Werken in fases wordt eenvoudiger

Weinig grondwerk, geen pompen en geen mechanische defecten

Een ecologisch en erkend bovengronds verhardings-infiltratiesysteem

HEMELWATEROPVANG MET FLUVIO
 

Infiltreren en bufferen via bufferblokken is een erkend systeem met meer dan 10 jaar follow-up.

Het systeem zorgt voor rechtstreekse infiltratie en buffering van hemelwater. Het regenwater dat op een dak of verharding valt, sijpelt doorheen de verharding in de bodem. Deze verharding vangt het resterende hemelwater tijdelijk op om verder ter plaatse te laten infiltreren. Toezichtputten worden eenvoudig tussen geschakeld. Het Fluvio® infiltratiesysteem beantwoordt 100% aan de vereisten van de GSV Hemelwater en past perfect binnen de bronmaatregelen om grond droogte enerzijds en overstromingen anderzijds te voorkomen. 

EENVOUDIG TE PLAATSEN

  1. Gebruik de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond en plaats de bufferblokken. Meer informatie 
  2. Plaats de bufferblok als deel van de fundering met waterdoorlatend geotextiel en straatlaag onder en boven de blokken. 
  3. Sluit dakafvoer, overloop regenwaterput en noodoverloop met tussengeschakelde zandvanger of toezichtsput aan op de bufferblokken. 
  4. Plaats waterdoorlatende of waterpasserende tegels, klinkers, beton, … als afwerkingstoplaag.

MINDER NA-SERVICE

Er wordt bij de Fluvio® hemelwateropvang niets mechanisch geïnstalleerd. Er zijn dus bijvoorbeeld geen pompen die stuk kunnen gaan. Dat maakt dat er nauwelijks na-service nodig is wanneer u kiest voor bufferblokken.

Uw bovengronds  infiltratiesysteem is bovendien eenvoudig bereikbaar. Dus gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden en de prijs?
Neem contact op voor offertes en een berekening van de beste configuratie.

Recent nieuws & wetgeving

 

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

STAP VOOR STAP BEREKENING VAN INFILTRATIEVOORZIENING