Fluvio Stone

Winnaar Vlario Innovatieprijs 2023

De ArtStone Fluvio Stones hebben de Vlario Innovatieprijs 2023 gewonnen in samenwerking met Aquafin, Gowaco en stad Turnhout. Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat regenwater (RWA) ter plaatse wordt gehouden en geïnfiltreerd in plaats van afgevoerd, om het rioleringsstelsel niet te overbelasten. De Fluvio Stones zijn geïnstalleerd onder het straatoppervlak en bufferen en infiltreren het regenwater horizontaal. Dit zorgt voor een duurzame en efficiënte oplossing voor regenwaterbeheer in stedelijke gebieden.

Waarom kies je voor Fluvio Stone?

Kies voor het Fluvio Systeem en geniet van de volgende voordelen:

  • Mogelijkheid tot ondiepe plaatsing vanaf 25 cm onder het maaiveld!
  • Efficiënte infiltratie bij hoge grondwaterstand.
  • Draagkrachtige en ecologische oplossing.
  • Horizontale verspreiding van regenwater.
  • Voldoende buffercapaciteit.
  • Bevordering van de watertoets.
  • Infiltratie van hemelwater of dakwater.
  • Geschikt voor terreinen die waterpas moeten liggen.
  • Efficiënte buffering en infiltratie op eigen terrein.
  • Mooie afwerking met kleine ingrepen zonder beperking.

Ontdek alle mogelijkheden van het Fluvio Systeem en contacteer ons voor meer informatie!

Ontdek onze nieuwe Eco-spacers® en geniet van nog meer flexibiliteit in je projecten. Nu kun je elke gewenste afwerkingslaag toepassen in combinatie met deze innovatieve eco-spacers, die de afwerking waterpasserend maken. Zo kun je probleemloos een niet-waterdoorlatende afwerking combineren met de voordelen van een waterdoorlatend systeem. Dit biedt tal van mogelijkheden en maakt het nog gemakkelijker om een duurzame en ecologische oplossing te voorzien in je projecten. Ontdek vandaag nog hoe onze Eco-spacers® jou kunnen helpen om je doelstellingen te bereiken!

Calculator

Calculator

Vul jouw gegevens in en ontvang de berekening per mail!

Technische info

Heeft u moeite met het verkrijgen van een vergunning of bent u nog steeds op zoek naar een efficiënte oplossing voor infiltratie? Dan hebben wij de oplossing voor u: het gepatenteerde Fluvio bufferings- en infiltratiesysteem dat bovengronds geplaatst kan worden!

Contacteer ons