Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem.

Ecologisch en erkend regenwater infiltratiesysteem met grote buffercapaciteit.

Ook toepasbaar bij hoog grondwater en moeilijk infiltreerbare gronden.

Eenvoudig en economisch

 • onderfundering

 • verharding

 • infiltratie

 • buffering

Een extra parking aanleggen hoeft niet langer uw omgevingsvergunning in het gedrang te brengen.

Integendeel, een nieuwe parking kan uw watertoets zelfs positief beïnvloeden.

Hoe?

Door regenwater op te vangen ZONDER bijkomende kosten, graafwerken of andere vormen van waterafvoer.

Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow

Tot 30% op uw volgend project besparen
en
watervriendelijk (ver)bouwen?

Bereken hoeveel vierkante meter Fluvio infiltratieblokken je nodig hebt om te voldoen aan de hemelwaterverordening.

De parking of verharding bij uw private en openbare projecten gebruiken
om rechtstreeks of onrechtstreeks (dak)-water op te vangen?

Het kan. 

 

Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem
is de ideale oplossing.

Bufferblokken – type 80

Bufferende infiltratieblokken.

Na plaatsing van de Fluvio® infiltratieblokken als deel van de onderfundering van uw verharding, kan er afgewerkt worden met een eindlaag naar keuze.

FLUVIO® buffer- en infiltratieblokken kunnen economisch toegepast worden in publieke- en privé-projecten.

 • pleinen
 • speelplaatsen
 • parkeerplaatsen
 • bedrijfswegen en opslagterreinen
 • utiliteitswegen
 • voetpaden en fietspaden
 • privé opritten en -terrassen
 • pechstroken
 • wegcategorie III, straten met niet-repetitief verkeer
 • onder industriegebouwen
 • holle wegen
 • ook bij moeilijk doorlaatbare gronden!

Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

Efficiënte plaatsing

Ecologisch, zeer lage voetafdruk bij productie en recyclage

Eenvoudig inspecteerbaar

Efficiënt bij hoog grondwater

Grote horizontale buffercapaciteit: bevordert de snelle en natuurlijke infiltratie, geen plasvorming

Integratie van verharding, infiltratie en buffering in één systeem

Vermijd onveilige alternatieven

Werken in fases wordt eenvoudiger

Weinig grondwerk, geen pompen en geen mechanische defecten

Een ecologisch en erkend bovengronds regenwater infiltratiesysteem met de afwerking van uw keuze. 

HEMELWATEROPVANG MET FLUVIO®

 

FLUVIO® buffer and infiltratieblokken is een erkend systeem met meer dan 10 jaar follow-up.
Het systeem zorgt voor rechtstreekse infiltratie en buffering van hemelwater.

Het regenwater dat op een dak of verharding valt, sijpelt doorheen de verharding in de bodem.

Deze verharding vangt het resterende hemelwater tijdelijk op om verder ter plaatse te laten infiltreren.

Toezichtputten worden eenvoudig tussen geschakeld.

Het Fluvio® infiltratiesysteem beantwoordt 100% aan de vereisten van de GSV Hemelwater en past perfect binnen de bronmaatregelen om grond droogte enerzijds en overstromingen anderzijds te voorkomen.

Meer informatie graag!Ontvang vrijblijvend meer Fluvio® informatie!