Fluvio Stone

Winnaar Vlario Innovatieprijs 2023

De ArtStone Fluvio Stones hebben de Vlario Innovatieprijs 2023 gewonnen in samenwerking met Aquafin, Gowaco en stad Turnhout. Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat regenwater (RWA) ter plaatse wordt gehouden en geïnfiltreerd in plaats van afgevoerd, om het rioleringsstelsel niet te overbelasten. De Fluvio Stones zijn geïnstalleerd onder het straatoppervlak en bufferen en infiltreren het regenwater horizontaal. Dit zorgt voor een duurzame en efficiënte oplossing voor regenwaterbeheer in stedelijke gebieden. 

Met dit bovengronds bufferings- en infiltratiesysteem voldoe je zeker aan de watertoets van jouw project!  

Alternatief voor wadi nieuw infiltratiesysteem

Waarom kies je voor Fluvio Stone?

Kies voor het Fluvio Systeem en geniet van de volgende voordelen:

 • Bovengronds bufferings- en infiltratiesysteem
 • Perfecte oplossing voor de watertoets.
 • Esthetisch alternatief voor een wadi
 • Mogelijkheid tot ondiepe plaatsing vanaf 25 cm onder het maaiveld!
 • Efficiënte infiltratie bij hoge grondwaterstand.
 • Draagkrachtige en ecologische oplossing.
 • Horizontale verspreiding van regenwater.
 • Voldoende buffercapaciteit.
 • Infiltratie van hemelwater of dakwater.
 • Geschikt voor terreinen die waterpas moeten liggen.
 • Efficiënte buffering en infiltratie op eigen terrein.
 • Mooie afwerking met kleine ingrepen zonder beperking.

Ontdek alle mogelijkheden van het Fluvio Systeem en contacteer ons voor meer informatie!

Ontdek onze nieuwe EcoSpacers® en geniet van nog meer flexibiliteit in je projecten. 

Nu kun je elke gewenste afwerkingslaag toepassen in combinatie met deze innovatieve EcoSpacers®, die de afwerking waterpasserend maken. Zo kun je probleemloos een niet-waterdoorlatende afwerking combineren met de voordelen van een waterdoorlatend systeem. 

Dit biedt tal van mogelijkheden en maakt het nog gemakkelijker om een duurzame en ecologische oplossing te voorzien in je projecten. Ontdek vandaag nog hoe onze EcoSpacers® jou kunnen helpen om je doelstellingen te bereiken!

Alternatief voor wadi nieuw infiltratiesysteem, watertoets ArtStone Fluvio Ecospacers

Calculator

Calculator

Vul jouw gegevens in en ontvang de berekening per mail!

Technische info van dit bovengronds infiltratiesysteem

Heeft u moeite met het verkrijgen van een vergunning of bent u nog steeds op zoek naar een efficiënte oplossing voor infiltratie? Voldoet je project nog niet aan de watertoets? Geen plaats voor een open wadi? 

 Dan hebben wij de oplossing voor u: het gepatenteerde Fluvio bufferings- en infiltratiesysteem dat bovengronds geplaatst kan worden!

Video's

Contacteer ons