Plaatsing van bufferblokken

Hoe worden bufferblokken geplaatst?

HET FLUVIO® STAPPENPLAN

  1. Bouw de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond op in functie van de Verordening hemelwater en de toepassing.
  2. Plaats de bufferblok als deel van de fundering met waterdoorlatende geotextiel en straatlaag (geotextiel tussen eindlaag, straatlaag en bufferblok).
  3. Sluit dakafvoer, filter of toezichtssysteem, overloop regenwaterput en noodoverloop aan op de bufferblokken. 
  4. Plaats de afwerkingstoplaag. 

Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

 

ZWAAR VERKEER

 

De manier waarop de bufferblok in de fundering wordt geplaatst, zorgt ervoor dat belasting door zwaar verkeer geen probleem vormt. Het systeem wordt dagelijks getest met belastingen tot 80 ton aslast . 

DAKWATEROPVANG GEBOUW

 

Bij plaatsing van de bufferblokken op oprit of parking kan het resterende dakwater onrechtstreeks worden opgevangen. De overloop van de recuperatie of regenput sluit aan op het fluvio bufferveld . De rioleringskosten zijn beperkt en de infiltratie ter plaatse in combinatie met een waterdoorlatende opbouw is gegarandeerd. 

PARKEERSTROKEN

 

Bij plaatsing van de bufferblokken onder een deel van de parkeerstrook kan het aanpalende rijvlak licht afwateren naar de parkeerstrook waaronder het  Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem
buffering  van de gehele oppervlakte mogelijk maakt.

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden en de prijs?
Neem contact op voor offertes en een berekening van de beste configuratie.

Recent nieuws & wetgeving

 

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

STAP VOOR STAP BEREKENING VAN INFILTRATIEVOORZIENING