Hoe worden bufferblokken geplaatst?

HET FLUVIO® STAPPENPLAN

  1. Bouw de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond op in functie van de Verordening hemelwater en de toepassing.
  2. Plaats de bufferblok als deel van de fundering met waterdoorlatende geotextiel en straatlaag (geotextiel tussen eindlaag, straatlaag en bufferblok).
  3. Sluit dakafvoer, filter of toezichtssysteem, overloop regenwaterput en noodoverloop aan op de bufferblokken.
  4. Plaats de afwerkingstoplaag.

Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

ZWAAR VERKEER

De manier waarop de bufferblok in de fundering wordt geplaatst, zorgt ervoor dat belasting door zwaar verkeer geen probleem vormt. Het systeem wordt dagelijks getest met belastingen tot 80 ton.

DAKWATEROPVANG GEBOUW

Bij plaatsing van de bufferblokken op oprit of parking kan het resterende dakwater onrechtstreeks worden opgevangen. De overloop van de recuperatie of regenput sluit aan op het fluvio bufferveld . De rioleringskosten zijn beperkt en de infiltratie ter plaatse in combinatie met een waterdoorlatende opbouw is gegarandeerd.

PARKEERSTROKEN

Bij plaatsing van de bufferblokken onder een deel van de parkeerstrook kan het aanpalende rijvlak licht afwateren naar de parkeerstrook waaronder het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem
buffering van de gehele oppervlakte mogelijk maakt.