Privé-verkaveling Deerlijk

Werfbespreking – opvolging:
Geen kolken, geen aansluiting aan de openbare riolering
Bufferblok onder waterdoorlatende klinkers
Bufferblok als grondplaat en aansluiting afwatering onder (nog te bouwen) garages.