Download de bestektekst

download-bestektekst

Waarom kies je voor Fluvio Stone?

Kies voor dit systeem en zijn voordelen:
– Om ook efficient te infiltreren bij hoge grondwaterstand.
– Om voldoende draagkracht en een ecologische oplossing te voorzien.
– Om het regenwater horizontaal te verspreiden.
– Om voldoende buff ercapaciteit te voorzien.
– Als uw terrein waterpas dient te liggen.
– Als na wegenwerken uw oprit lager dan de straat komt te liggen.
– Als u het hemelwater niet bij de buren wil afleiden.

als u met kleine ingrepen zonder beperking een mooie afwerking wenst.