Waarom kies je voor Fluvio Stone?

Kies voor dit systeem en zijn voordelen:
– Om ook efficient te infiltreren bij hoge grondwaterstand.
– Om voldoende draagkracht en een ecologische oplossing te voorzien.
– Om het regenwater horizontaal te verspreiden.
– Om voldoende buff ercapaciteit te voorzien.
– Als uw terrein waterpas dient te liggen.
– Als na wegenwerken uw oprit lager dan de straat komt te liggen.
– Als u het hemelwater niet bij de buren wil afleiden.

als u met kleine ingrepen zonder beperking een mooie afwerking wenst.

Watertoets-assistentie

Ga naar Webtoepassing Watertoets indien u eerst de inleidende verklaring wil doornemen, of ga meteen naar het Watertoets Instrument.
Om de watertoets in te vullen hebt u de volgende gegevens nodig:

Buffercapaciteit:
Fluvio® buffer- en infiltratie blok: 80 l/m²

  • Infiltratieoppervlakte:
    Fluvio® buffer- en infiltratie blok: minimum 15 m²/100m² verharding, afhankelijk van hoogte en opbouw infiltratieveld.

 

Graag nog een aantal extra voorbeelden?

Geniet u graag van onze adviserende gratis service bij het invullen van de watertoets voor uw projecten of werken of bij het vervolledigen van aanbestedingen en aanvragen? Neem contact op!