Interessante toepassingen van het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem

REGENWATER VASTHOUDEN, BUFFEREN EN INFILTEREREN.


Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem vervangt gedeeltelijk de fundering en buffert en infiltreert het hemelwater op de locatie waar het neerkomt.

Het systeem respecteert de grondwaterspiegel. Deze aanpak sluit aan bij de bronmaatregelen.

Met Fluvio® voert u regenwater vertraagd af door toepassing van de drietrapsstrategie: vasthouden, bufferen en gecontroleerd afvoeren.

DE OPLOSSING VOOR ‘PROBLEEMGEBIEDEN’


Bevindt uw project zich in een gebied met hoge grondwaterstand, een infiltratie-ongevoelige ondergrond, leem- of kleiachtige grond? Dan is het Fluvio® systeem de ultieme oplossing.

Neem gerust contact op voor referenties die kampten met dezelfde uitdagingen.

IDEALE VERHARDING VOOR PLEINEN, PARKINGS EN PADEN ZONDER PLASSEN

U wilt geen parkings zonder plassen, en sneldrogende pleinen? Dan mogen de bufferblokken van Fluvio® niet in uw bestek ontbreken. Ze zijn heel interessant voor onder andere parkings, wegen van categorie III, verkavelingen, bedrijfsterreinen, pleinen, brandwegen, magazijnen, paden, terrassen, ….

BUFFERBLOKKEN ZIJN IDEAAL VOOR

  • locaties met hoge grondwaterstanden 
  • percelen met groot gebouw en beperkte parking 
  • magazijnen en industrieterreinen waar men in de hoogte stapelt: de bufferblokken kunnen heel wat druksterkte aan en worden waterpas geïnstalleerd
  • wegenis en gebouwen waar fasering van uitvoering een meerwaarde is:
    • utiliteitsleidingen kunnen in de holtes geplaatst worden (wachtbuisfunctie) 
    • onderliggende nutsleidingen kunnen gecontroleerd of hersteld worden zonder zichtbare schade

WATERBUFFERING STRAAT & PARKING

Met noodverloopaansluiting (de infiltratie en bufferblok is inspecteerbaar)

WATERBUFFERING DAKWATER PARTICULIER

WATERBUFFERING DAKWATER (INDUSTRIE)

Plaatsing mogelijk in verschillende fases vermijdt werfvervuiling. 

Bufferblok kan ook gebruikt worden als wachtbuis.

ALS BUFFERENDE BOORDSTEEN

INDUSTRIETOEPASSING LAADSTROOK CONTAINERS

Recent nieuws & wetgeving

 

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

STAP VOOR STAP BEREKENING VAN INFILTRATIEVOORZIENING