Referenties Recente referenties en follow-up

Hieronder vindt u heel wat referenties van zowel pas opgestarte projecten
als van projecten die we al 8 jaar geleden opleverden. 
Het is bij deze follow-ups dat we met trots vaststellen dat de infiltratie via bovengrondse buffering wérkt.

U hoeft ons niet te geloven, met veel plezier laten we een tevreden architect aan het woord:
“Bij de follow-up blijkt dat de noodoverlopen na hevige regenval heel weinig gevuld zijn.
Dus de infiltratie is door middel van de buffering heel efficient !”