Contact

03/88 964 00
info@artstone.be

Openingsuren

MAA – VRI: 7AM – 7PM
ZAT – ZON: 5PM – 2AM
De koffie staat klaar!

Waar?

Dendermondsesteenweg 150
2870 Puurs

Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem Verharden, infiltreren en bufferen in 1 systeem

De parking of verharding bij uw private en openbare projecten gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks (dak)-water op te vangen?

Ja dit kan!  

Het unieke én eenvoudige Fluvio® infiltratie- en buffersysteem is de ideale oplossing.

Bufferklinkers of bufferblokken U KIEST IN FUNCTIE VAN UW PROJECT

Het Fluvio® infiltratie- en buffersysteem bestaat in 2 vormen:

FLUVIO®

Regenwater-infiltratie én buffering voor al uw publieke- en privé-projecten

Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem is perfect toepasbaar bij de aanleg van:

•pleinen
•speelsplaatsen scholen
•parkeerplaatsen
•bedrijfswegen en opslagterreinen
•utiliteitswegen
•voetpaden en fietspaden
•privéopritten en -terrassen
•pechstroken
•wegcategorie III, straten met niet-repetitief verkeer
•onder industriegebouwen
•holle wegen
•…

Ook bij moeilijk doorlaatbare gronden!

Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

 

Efficiënt

 

Ecologisch, zeer lage voetafdruk bij productie en recyclage

Eenvoudig inspecteerbaar

Efficiënt bij hoog grondwater

 

Grote horizontale buffercapaciteit: bevordert de snelle en natuurlijke infiltratie, geen plasvorming

Eenvoudig inspecteerbaar

Vermijd onveilige alternatieven

Grote horizontale buffercapaciteit: bevordert de snelle en natuurlijke infiltratie, geen plasvorming

Eenvoudig inspecteerbaar

Een ecologisch en erkend bovengronds verhardings-infiltratiesysteem
HEMELWATEROPVANG MET FLUVIO

 

Infiltreren en bufferen via bufferklinkers en bufferblokken is een erkend systeem met meer dan 10 jaar follow-up.

Het systeem zorgt voor rechtstreekse infiltratie en buffering van hemelwater. Het regenwater dat op een dak of verharding valt, sijpelt doorheen de verharding in de bodem. Deze verharding vangt het resterende hemelwater tijdelijk op om verder ter plaatse te laten infiltreren . Toezichtsputten worden eenvoudig tussen geschakeld. Het Fluvio® infiltratiesysteem beantwoordt 100% aan de vereisten van de GSV Hemelwater en past perfect binnen de bronmaatregelen om gronddroogte enerzijds en overstromingen anderzijds te voorkomen. 

EENVOUDIG TE PLAATSEN

  1. Gebruik de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond en plaats de bufferblokken/bufferklinkers. Meer informatie 
  2. Plaats de bufferblok/bufferklinker als deel van de fundering met waterdoorlatend geotextiel en straatlaag onder en boven de blokken. 
  3. Sluit dakafvoer, overloop regenwaterput en noodoverloop met tussengeschakelde zandvanger of toezichtsput aan op de bufferblokken. 
  4. Plaats waterdoorlatende of waterpasserende tegels, klinkers, beton, … als afwerkingstoplaag. (Deze stap is enkel van toepassing bij de bufferblok. De bufferklinker is zélf de afwerkingslaag.)
     

MINDER NA-SERVICE

Er wordt bij de Fluvio® hemelwateropvang niets mechanisch geïnstalleerd. Er zijn dus bijvoorbeeld geen pompen die stuk kunnen gaan. Dat maakt dat er nauwelijks na-service nodig is wanneer u kiest voor bufferklinkers of bufferblokken. Uw bovengronds  infiltratiesysteem is bovendien eenvoudig bereikbaar. Dus gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden en de prijs?
Neem contact op voor offertes en een berekening van de beste configuratie.

Recente referenties en follow-ups

Winkelcentrum
HANNUIT
Lange lozanastraat
ANTWERPEN
Holle weg
VENLO (NL)
Entiris beschermde werkplaats/maatwerkbedrijf
AARSCHOT

Recent nieuws & wetgeving

 

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

23/10/2018

STAP VOOR STAP BEREKENING VAN INFILTRATIEVOORZIENING

2/02/2018