RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

Richtlijnen bovengrondse infiltratiesystemenBron: VlarioDe goede werking van infiltratievoorzieningen is van cruciaal belang om aan de doelstellingen van integraal waterbeheer en voorkoming van wateroverlast te kunnen voldoen: buffering, infiltratie en vertraagde...
DE PROBLEMATIEK VAN HET HEMELWATER

DE PROBLEMATIEK VAN HET HEMELWATER

De problematiek van het hemelwater In deze masterproef vind je een zeer volledige analyse van de hemelwaterproblematiek en de waterinfiltratiesystemen. Daarnaast wordt het Fluvio systeem volledig doorgelicht ten opzichte van de bestaande normen. Een must-read voor...
FLUVIO IN ‘BOUWEN AAN VLAANDEREN’

FLUVIO IN ‘BOUWEN AAN VLAANDEREN’

Fluvio in ‘Bouwen aan Vlaanderen’ De realisatie van de regenwateropvang, buffering en –infiltratie op de bedrijfsterrein Oudemolen in Dessel werd in het professionele bouwmagazine Bouwen aan Vlaanderen besproken. De foto’s van deze referentie vind je hieronder. Het...