RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

RICHTLIJNEN BOVENGRONDSE INFILTRATIESYSTEMEN

Richtlijnen bovengrondse infiltratiesystemenBron: VlarioDe goede werking van infiltratievoorzieningen is van cruciaal belang om aan de doelstellingen van integraal waterbeheer en voorkoming van wateroverlast te kunnen voldoen: buffering, infiltratie en vertraagde...